Verksamhetsberättelse 2019

johannishus logo_final

Verksamhetsberättelse 2019                                                              

Johannishus Samhällsförening

Föreningen har under 2019, haft 11 protokollförda  styrelsemöte.

Styrelsen har  haft följande sammansättning:

Ordförande                         Åke Nilsson till och med april månad

Vice Ordförande                Thomas Abramsson till och med april, ordförande maj-december

Kassör                                Hubert Segerbratt

Sekreterare                        Terttu Kullberg

Ledamot                             Caroline Klüver Festkommittéledamot/ansvarig         

Ledamot                             Kerstin Davidson vice sekreterare, ansvarig för köket

Ledamot                             Håkan Pålsson vice kassör, vice ordförande från maj- december

Suppleant                           Anna Abramsson ledamot från maj- december            

Suppleant                           Hanna Karlberg

Övriga förtroendevalda

Revisorer                            Ulla Johansson, Gösta Wik

Revisorssuppleant             Joel Pradjiotis

Valberedning                     Helena Carlberg /Andersson sammankallande

                                           Mattias Karlberg och Kicki Abramsson

Föreningens ekonomi redovisas med särskild sammansättning.

Verksamhetsberättelsen nedan avser för tiden januari 2019-december 2019.

Aktiviteter under 2019

* Samhällsföreningen har ekonomiskt stöttat julfesten som föräldrarna har ordnat till barnen.

*Vid Påsk hjälpte barnen i byn att klä påskbjörken vid affären och belönades med påskgodis.

*Valborgfirandet på Rydsgården samlade många barnfamiljer.

* Parkering för ca 25 bilplatser samt boulebana med belysning har byggts till Rydsgården.

*Samhällsföreningen har köpt in nya högtalare till Rydsgården.

*Samhällsföreningen deltog i planeringsmötet för julbelysning för större samhällen i Ronneby Kommun, där det idag saknas julbelysning. Förslag är lämnad till Kommunen om önskemål var julbelysningen kan sättas upp i Johannishus.

*I Johannishus sköter Samhällsföreningen om att julbelysning sätts upp vid Ica- affären.

* Samhällsföreningens Festkommitté har för andra gången ordnat en mycket trevlig höstfest på Rydsgården med aktiviteter för barn på dagen och grillbuffé med dans för vuxna på kvällen.

*Gång och cykelbanan med belysning som har byggts av Trafikverket under sommaren och hösten 2019. Vid invigningen av gång och cykelbanan som hölls i december av Trafikverket, deltog Samhällsföreningen  med korvgrillning, mm.

*Fritidsgårdens lokaler på Rydsgården har renoverats av Kommunen och möblerats om med nya möbler. Från hösten 2019 pågår verksamheten på fritidsgården både onsdag och torsdag kväll. Från hösten 2019 har Kommunen anställt två utbildade fritidsledare till fritidsverksamheten i Johannishus.

*Samhällsföreningen har ansökt och fått bifall från Fritid och Kultur i Ronneby med sammanlagd 12 000 kr till Höstfesten samt Valborgsfirandet.

*Uthyrning av Rydsgården under året har ökat igen under 2019. Lokalen har blivit väldigt populärt för bröllop och barndop. Tyvärr, så har det inte minskat med skadegörelse vid uthyrning, vilket gör att kostnader för underhåll ökar även om Kommunen ersätter arbetet för reparation, så tillkommer städning samt att tillgången att hyra ut minskar under renoveringen  mm.

*Samhällsföreningen har ansökt och fått 25 000 kr från Kommunbygderådet till att sköta om plantering runt Ica affären.

__________________________

Åke Nilsson

__________________________             ________________________

Thomas Abramsson                                 Hubertus Segerbratt                                

__________________________             ________________________

Terttu Kullberg                                        Caroline Klüver

__________________________             _________________________

Kerstin Davidson                                     Håkan Pålsson

___________________________           __________________________

Anna Abramsson                                      Hanna Karlberg

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                           

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.