Kontakt

Ordf. Håkan Pålsson

Maila Samhällsföreningen
Tel: 070-815 78 73

Postadress

Johannishus Samhällsförening
Håkan Pålsson
Johan Anderssonsväg 9
372 75 Johannishus

Webbadministratör: webmaster@johannishus.se