Kontakt

Telefon

0708-252333

Postadress

Johannishus Samhällsförening
Thomas Abramsson
Bildhuggarensväg 3
372 75 Johannishus

E-post

Allmän information: styrelsen@johannishus.se
Webbadministratör: webmaster@johannishus.se