juni 2006 arkiv

Flyttning av den gamla telefonstationen 2006-06-12

Telestationen på Bildhuggarens väg flyttades ungefär 40 meter den 12 juni 2006. Den stod på före detta telegrafstationens tomt hos Jarl Feldmanis. Tidigare ägaren Agda Olsson skötte telegrafstationen förr i tiden. 1958 automatiserades telefonerna i Johannishus. Samtidigt byggdes automatstationen på tomten, där den tog ganska stor plats. Agda Olsson fick 400 kronor i hyra för …

Fortsätt läsa