februari 2020 arkiv

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2019                                                               Johannishus Samhällsförening Föreningen har under 2019, haft 11 protokollförda  styrelsemöte. Styrelsen har  haft följande sammansättning: Ordförande                         Åke Nilsson till och med april månad Vice Ordförande                Thomas Abramsson till och med april, ordförande maj-december Kassör                                Hubert Segerbratt Sekreterare                        Terttu Kullberg Ledamot                             Caroline Klüver Festkommittéledamot/ansvarig          Ledamot                             Kerstin Davidson vice sekreterare, ansvarig för köket Ledamot                             Håkan …

Fortsätt läsa