oktober 2012 arkiv

Stormöte

JSF bjöd in föreningar i närheten för att diskuttera möjligheter för gemensamma arrangemang mm. Minnesanteckningar finns här: Stormöte 2012-10-18