Tommy Svensson

Författarens inlägg

Årsmöte 2014-03-09

Länk till mötesprotokoll: Årsmötesprotokoll 2014

Årsmöte 2013-03-10

Länk till mötesprotokoll: Mötesprotokoll årsmöte 2013

AFA-pengar till Samhällsföreningen

Johannishus Samhällsförening ansökte om 12 000 kr till inköp av nya möbler till Fritidsgårdens övervåning. Av detta beviljades 5 000 kr som kommer att användas till soffa, lampa, matta, fotbollspel och lagning av hål i väggen. En ny ansökan om projektor skickades in, vilket beviljades och kommer att inköpas snarast till våren filmvisningar på Fritidsgården.

Stormöte

JSF bjöd in föreningar i närheten för att diskuttera möjligheter för gemensamma arrangemang mm. Minnesanteckningar finns här: Stormöte 2012-10-18