Category: Protokoll

Årsmöte 2014-03-09

Länk till mötesprotokoll: Årsmötesprotokoll 2014

Årsmöte 2013-03-10

Länk till mötesprotokoll: Mötesprotokoll årsmöte 2013

Stormöte

JSF bjöd in föreningar i närheten för att diskuttera möjligheter för gemensamma arrangemang mm. Minnesanteckningar finns här: Stormöte 2012-10-18