Kategori: Historia

Vi bor mitt i en historiabok…

…och många av oss som är inflyttade till Johannishus kan säkert känna att man vet för lite om dess historia. Hur såg samhället ut för hundra år sedan? Hur förändrades det? Att här har funnits allt från mjölkaffär till sågverk, taxistation, telegraf, bank osv. är ibland svårt att föreställa sig. En gång i tiden höll …

Fortsätt läsa

August och Kristin

Här är en bild av min mors farmor o farfar vid sin stuga i Johannishus. De arbetade på Hjortsberga prästgård och fick på gamla dar köpa detta. I församlingsboken för August 1908-1925 är statardräng överstruket, i stället står det jordbruksarbetare. Där står också ”Husäg” 1913 ovanför namnet.1913 var det årtal då prästen ÅA Löfvall avled …

Fortsätt läsa

Handelsman Velins affär