Terttu Kullberg

Author's posts

Rydsgården

Så här fin var dukningen på ett bröllop i lördags!

Håll hastigheten i byn!

Det har kommit in klagomål till Samhällsföreningens styrelse att det körs alldeles för fort i samhället i Johannishus, speciellt vid Iglasjövägen, Listerbyvägen och Trulsatorpsvägen! – Tänk på att det är många barn som cyklar till skolan och våra äldre som bor på Ålycke som gärna vill ta en promenad runt samhället! Alla vill vi ha …

Continue reading

Styrelse 2016

Johannishus Samhällsförening Styrelsens  sammansättning 2016 Ordförande        Åke Nilsson               0703-184587 Meil: 045733317@telia.com Vice ordf.           Thomas Abramsson   0708-252333 Meil: thomasabramsson@outlook.com Kassör                Ulla Johansson         0708-336451 Meil: ullajsson062@gmail.com Sekreterare         Terttu Kullberg        0708-723714 Meil: terttukullberg@hotmail.com Ledamot             Majvor Klasson        076-3283389 Meil: klasson.varenhed@gmail.net Suppleant           Gösta Wik                0704-583281 Meil: ingalill.gosta@hotmail.com Suppleant           Kerstin Davidson    070-5453884 Meil: kerstin.davidssn@landlantbruk.se