Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018  för Johannishus Samhällsförening

Föreningen har under 2018 haft 8 protokollförda styrelsemöten, samt årsmöte den 6 mars.

Under året  har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande                        Åker Nilsson

Vice Ordförande                Thomas Abramsson

Kassör                                 Ulla Johansson

Sekreterare                        Terttu Kullberg

Suppleant                           Caroline Klüver                                       

Ledamot                             Kerstin Davidson

Suppleant                           Gösta Wik    

Övriga förtroendevalda

Revisorer                            Anna Sundberg

Revisorssuppleanter          Joel Andersson

                                            Thomas Zellberg

Valberedning                                           Kent Olsson

                                            Nicolaj Uhrskov

                                            Mattias Karlberg

Föreningens ekonomi redovisats med särskild sammansättning. Verksamhetsberättelsen nedan avser för tiden Januari 2018-december 2018.

Aktiviteter under 2018

Valborg  Firades som vanligt på Rydsgården, många av byns familjer samlades vid elden trots regnet. Talare för året var Susanne Demone. Ballonger för barnen, våffel- kafé, chokladhjul och lotteri.

Dansa ut julen i januari var ett välbesökt träff för familjer att avsluta julen.

Rydsgården Uthyrningen. Thomas Abramsson har haft hand om uthyrningen av Rydsgården. Det har varit 104 uthyrningar för sammankomster från barndop, födelsedagar, bröllop, PRO- verksamt, Äldreförvaltningen Ronneby Kommun, Natur och Kultur till samt befolkningen haft möjligheten att rösta i valet till Riksdag, Kommun och Landstinget.

Johannishusbladet har getts ut vid ett tillfällen under året.

Påskbjörken sattes upp och kläddes med fjädrar vid Ica- affären.

Ny ljusbelysning har köpts in till flaggstången vid Ica, inköp husgeråd till köket samt gardiner till stora salen på Rydsgården.

Samhällsföreningen har under året fått Ronneby kommun att rusta upp Rydsgården med nytt golv i stora salen, nytt inne tak och belysning  samt ommålning av stora salen och hallen.

Höstfest på Rydsgården med familj aktiviteter i september, arrangerades  av den ny bildade festkommittén, en heldag med femkamp, lekar, hoppborg, polisen med två bilar, där man kunde se vad bilarna innehöll och information om polisen vardagliga arbete. En uppskattad rundvandring med Helena Carlberg Andersson som berättade om människor och byggnader som gett samhället sin historia.

Fotbollsmatch på eftermiddag samt grillbuffé med dans på kvällen.

Lucia smycket skänktes som vanligt till Ridklubbens Lucia.

– Styrelsen har ansökt och fått beviljat under 2018 så kallade försköningspengar från Ronneby Kommunbygderådet med 20 000 kronor för underhåll av planteringen runt Ica affären samt 200 000 kronor för att anlägga parkering med 20-25 bilplatser vid Rydsgården,

samt 20 000 kronor för att bygga en boulebana vid Rydsgården.

-Byggnadslovet för parkering och boulebanan har ansökts av Samhällsföreningen och beviljats av Kommunen. Bygget av parkering och boulebanan kommer att startas, så fort det är klart vem som skall utföra arbetet.

-Styrelsen har också fått beviljat bidrag från kommunen med 1500 kronor för Valborgsfirandet, samt 2000 kronor till höstfesten.

-Styrelsen har också ansökt om bidrag till en ny ljudanläggning till Rydsgården men fick avslag på grund av det ekonomiska läget på fritid och kultur förvaltningen, med anmodan  att söka på nytt under 2019.

-Styrelsen har också kontaktat kommunen att ta hand om de hamlade träden runt Rydsgården. Träden skulle kapats av under 2018, men arbetet har inte kunnat genomföras på grund av tidsbrist hos Kommunens parkanställda.

-Styrelsen har på detta sätt som beskrivits ovan försökt och lyckats mycket bra med att förbättra både vad det gäller ute och innemiljön på Rydsgården. Om man minns tillbaka till  ca 3 år, då Samhällsföreningen riskerade att läggas ner på grund av att det inte fanns intresse hos dåvarande styrelsen att fortsätta sitt arbete.

-Samhällsföreningen tackar på detta sätt att det då fanns eldsjälar som ställde upp och räddade föreningen, samt tack till alla runt om oss, som har stöttat styrelsen i vårt arbete.

__________________________             ________________________

Åke Nilsson                                              Terttu Kullberg

__________________________             ________________________­­­­

Ulla Johansson                                        Thomas Abramsson

__________________________             _________________________

Kerstin Davidson                                      Gösta Wiik

__________________________                                                        

Caroline Klüver

Lämna ett svar

Your email address will not be published.