februari 2019 archive

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018  för Johannishus Samhällsförening Föreningen har under 2018 haft 8 protokollförda styrelsemöten, samt årsmöte den 6 mars. Under året  har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande                        Åker Nilsson Vice Ordförande                Thomas Abramsson Kassör                                 Ulla Johansson Sekreterare                        Terttu Kullberg Suppleant                           Caroline Klüver                                        Ledamot                             Kerstin Davidson Suppleant                           Gösta Wik     Övriga förtroendevalda Revisorer                            Anna Sundberg Revisorssuppleanter          Joel …

Continue reading