Terttu Kullberg

Author's posts

Valborg 2019

2019 års Valborgsfirande på Rydsgården den 30 april Från 18.00 Våffelkafé, Korv, Lotteri, Fiskedamm, Chokladhjul. Ansiktsmålning samt Ponnyridning för barnen. Ca 19.30 Årets Majtal av Per Brunberg Ca 19.45  Brasan tänds Välkomna Johannishus Samhällsförening

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2018  för Johannishus Samhällsförening Föreningen har under 2018 haft 8 protokollförda styrelsemöten, samt årsmöte den 6 mars. Under året  har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande                        Åker Nilsson Vice Ordförande                Thomas Abramsson Kassör                                 Ulla Johansson Sekreterare                        Terttu Kullberg Suppleant                           Caroline Klüver                                        Ledamot                             Kerstin Davidson Suppleant                           Gösta Wik     Övriga förtroendevalda Revisorer                            Anna Sundberg Revisorssuppleanter          Joel …

Continue reading

Valborg 2018

Valborgsfirande på Rydsgården den 30 april  18.00 Våffelkafé, Korv, Lotter, Fiskedamm Chokladhjul, Ansiktsmålning Ca 19.45 Majtal av Susanne Demåne Ca 20.00 Brasan tänds Vårsånger av Gösta med kör. Johannishus Samhällsförening Välkomna

Nya reviderade stadgar för Johannishus Samhällsförening

Stadgar för Johannishus Samhällsförening §1 Föreningen utövar sin verksamhet under namnet Johannishus Samhällsförening. §2 Föreningen skall vara opolitisk och ha till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och övrigt arbeta för förbättringar i samhället. §3 Varje person som är boende i Johannishus och dess närområden, kan bli medlem i föreningen. §4 Medlemsavgift betalas som årsavgift …

Continue reading

Årsmöte 2018

Johannishus Samhällsföreningens Årsmöte 6 mars 2018 kl.19.00 på Rydsgården   Vi bjuder på fika Alla mötesdeltagare får en gratislott! Fina vinster   Välkomna Styrelsen  

Lotterivinsterna den 30 april 2017

Följande lotterivinster hämtades inte ut den 30 april på Rydsgården. Lila lott nummer 99 Gul lott nummer 64. Vinsterna finns att hämta hos mig på Bildhuggarensväg 3, i Johannishus. Terttu  

Bilder från 30 april 2017

Valborg

Välkomna till Valborgsfirande   Rydsgården den 30 april 18.00 Våffelkafé, Korvförsäljning, Kiosk, Fiskedamm                   Lottförsäljning, Chokladhjul             18.30 Underhållning för barnen 19.45 Vårtal av Maria Wachtmeister 20.00  Brasan tänds                      Sång av Gösta med kör.   Johannishus Samhällsförening

Styrelse 2017

Johannishus Samhällsförening Styrelsens  sammansättning  2017 Ordförande        Åke Nilsson               0703-184587 Meil: 045733317@telia.com Vice ordf.           Thomas Abramsson   0708-252333 Meil: thomasabramsson@outlook.com Kassör                Ulla Johansson         0708-336451 Meil: ullajsson062@gmail.com Sekreterare         Terttu Kullberg        0708-723714 Meil: terttukullberg@hotmail.com Ledamot             Kerstin Davidson    070-5453884 Meil: kerstin.davidssn@landlantbruk.se Suppleant           Gösta Wik                0704-583281 Meil: ingalill.gosta@hotmail.com Suppleant           Caroline Kluver       0731-037431 Meil: carolinekluver@gmail.com  

Årsmöte 2017

Välkommen till Samhällsföreningens Årsmöte! Tisdagen den 7 mars  kl. 18,30 på Rydsgården. Vi bjuder på kaffe och kaka.   Information från Jan-Erik Wildros samt representant från Ronneby Kommun Underhållning av Gösta Wik & Erika Alla som kommer till årsmötet får en gratislott om ett presentkort.   Styrelsen Johannishus Samhällsförening